Privacy en Cookie Verklaring


Ik respecteer je privacy en behandel de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op mijn website ga je ermee akkoord dat ik je gegevens gebruik overeenkomstig deze Privacy en Cookie Verklaring.
Heb je je via mijn website ingeschreven voor mail van mij? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mail of te veel mail ontvangt. Je kunt je op elk moment en heel eenvoudig onderaan elk mailbericht weer uitschrijven voor mijn mailinglijst. Lukt dat niet, laat het me dan even weten, zodat ik het voor je kan aanpassen.

Klaar voor het formele gedeelte?

Ik, Sabine Vekemans, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy en Cookie Verklaring. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Onder de handelsnaam Sabine Vekemans Coaching voer ik een praktijk in de vorm van een eenmanszaak die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30171069. Het praktijkadres is Kievitsbloem 14, 3621 TV Breukelen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die je zelf uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt en/of doordat je gebruik maakt van mijn diensten. Deze gegevens gebruik ik om je zo goed mogelijk verder te helpen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatie
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt ten behoeve van de dienst die je van mij afneemt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer (IBAN) als je klant van mij wordt.

En omdat ik je de beste service wil bieden is het belangrijk dat ik iets meer weet over wie mijn website bezoekt, dus verwerk ik ook:

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Heb je een vermoeden dat dit het geval is, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze persoonsgegevens.

Ten behoeve van mijn readingen kan ik om een portretfoto vragen, zodat ik me op afstand via psychometrie op je kan afstemmen.

Met welk doel (en op basis van welke grondslag) ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling van je aanvraag voor een dienst of product (overeenkomst).
 • Verwerking, levering en facturering van je aanschaf van een dienst of product (overeenkomst).
 • Contact opnemen/onderhouden (bijv. mail, telefoon, skype) om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren (overeenkomst).
 • Verwerken van je aanmelding voor mijn gratis weggever (toestemming).
 • Versturen van mailingen met inspiratie en informatie over mijn diensten waarvoor je toestemming hebt gegeven bij je aanmelding via de website (gerechtvaardigd belang).
 • Je informeren over wijzigingen van diensten en producten (gerechtvaardigd belang).
 • Verwerking van persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de Belastingsdienst (wettelijke verplichting).

Omdat ik je de beste service wil bieden, is het belangrijk dat ik iets meer weet over wie mijn website bezoekt.

 • Analyseren hoe bezoekers van mijn website gebruikmaken, zodat ik de website kan verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter kan afstemmen op je voorkeuren (gerechtvaardigd belang).
 • Surfgedrag over verschillende websites kunnen volgen waarmee ik mijn diensten en producten kan afstemmen op jouw behoefte (gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Sabine Vekemans Coaching maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Bestelgegevens (naam, adres, email, factuur, bankrekening)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving mailinglijst
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor mijn mailingen met inspirate en informatie over mijn diensten. Onderaan elke email die je via mijn mailinglijst ontvangt vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van mij ontvangt.
Uiterlijk 3 maanden na afmelden worden je gegevens definitief uit mijn mailingsysteem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van mailing.

Naam & emailadres t.b.v. inschrijving workshop, aanvraag reading of coaching
Bewaartermijn: 1 jaar
Reden: Zodat ik je follow up informatie na de afgenomen dienst kan sturen en je een passend vervolgaanbod kan doen.

Portretfoto (indien noodzakelijk) t.b.v. van readingen
Bewaartermijn: De foto wordt uit mijn systeem verwijderd nadat ik de reading heb uitgevoerd.
Reden: Zodat ik me op afstand via psychometrie op je kan afstemmen.

Gegevens over websitebezoek (inclusief internetbrowser en apparaat type?)
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor websitestatistieken, om het huidige jaar te vergelijken met voorgaande jaren.

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op mijn website terechtkomt, zich aanmeldt voor mijn mailinglijst en een aanvraag en/of bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonlijke gegevens die je mij verstrekt ten behoeve van de uitvoering van mijn dienstverlening behandel ik vertrouwelijk. Deze worden niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar zelf nadrukkelijk toestemming voor geeft en dit in het belang is van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld voor de hosting van de website, het versturen van mailingen, het bieden van betaalmogelijkheden en het voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst.

Voor derden die je gegevens verwerken in opdracht van Sabine Vekemans Coaching gelden verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Voor de volledigheid vind je aan het eind van deze verklaring een lijst van derden waarvan ik gebruik maak met linken naar hun privacy beleid.

Cookies

De website www.sabinevekemans.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone en dat wordt uitgelezen door de browser. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je geïnformeerd over deze cookies en om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door het gebruiken van mijn website ga je akkoord met deze cookies.

Sabine Vekemans Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op de website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

Hier een overzicht:

Google Analytics: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Facebook Pixel: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Ik gebruik een Facebook Pixel om:

 • De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de mailinglijst of een aanvraag/bestelling plaatst).
 • Wellicht in de toekomst vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website.
 • Wellicht in de toekomst je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de mailinglijst, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Cookie-instellingen in je browser
Daarnaast zijn er in je browser of op je apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op Facebook, Twitter, Google+, Linkedin
Ik geef de optie om artikelen van mijn berichtenpagina (Inspiratie) te delen op Facebook, Twitter, Google+, Linkedin via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine Vekemans Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Sabine Vekemans Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via [email protected].

Sabine Vekemans Coaching maakt gebruik van de diensten van de volgende derden/verwerkers:

Contactgegevens

Sabine Vekemans Coaching
t.a.v. Sabine Vekemans
Kievitsbloem 14
3621 TV Breukelen
www.sabinevekemans.nl
[email protected]
+31 6 41 50 56 20

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op mijn website.

Zie ook mijn Algemene Voorwaarden