Waar ik
bezieling voel
is geen ruimte
voor gedachten
die uitdrukken
wat mij beroert

Beroering
verlangt ervaren
Niet in gedachten
vangen
wat mijn hoofd
nooit kan vertalen

Zielenroerselen
stromen altijd
vloeiend
vanuit mijn hart
in de zuivere taal
van liefde

Zonder tussenkomst
van mijn denken
vormen ze woorden
die ontroeren
steunen
en omhelzen

In die woorden
leg ik
mijn gedachten
te rusten
en geef ik
mij over

©️ Sabine Vekemans 2022 – alle rechten voorbehouden